+48 85 713 13 20
+48 85 713 13 19
chm@chm.eu

PRACA

Osoby zainteresowane pracą proszone są o dostarczenie do Działu Kadr swojego CV z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i listu motywacyjnego (format MS Office, PDF). Zamiast powyższych dokumentów można też wysłać kwestionariusz osobowy.

 Osoby ubiegające się o pracę w firmie ChM sp. z o.o. powinny dostarczyć do Działu Kadr również: 

- Kserokopie świadectwa szkolnego z ostatniej ukończonej szkoły lub dyplomu z ostatniej ukończonej uczelni;
- Kserokopie świadectw pracy;
- Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń.  
 

UWAGA! Rozpatrujemy jedynie dokumenty aplikacyjne osób spełniających kwalifikacje i wymagania w/w lub określone w ofertach pracy. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty (z zaznaczeniem nazwy stanowiska – bez oznaczenia dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane) prosimy dostarczyć do Działu Kadr osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: praca@chm.eu.

ChM sp. z o.o. Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Dojazd: z centrum Białegostoku autobusem nr 104 (I strefa)

Jednocześnie informujemy, iż w firmie ChM sp. z o. o., Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, istnieje zakaz palenia tytoniu na terenie całego zakładu pracy oraz wnoszenia i użytkowania: telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer filmowych i innego sprzętu służącego do kopiowania, przechowywania, przesyłania itd. informacji w każdej formie na terenie całego zakładu. Informujemy również, iż teren zakładu pracy jest objęty całodobowym monitoringiem.

Kontakt: Tel. 85 713 13 14; Fax. 85 713 28 13